CestaFinancemi.cz

Finance, banky, půjčky, pojištění

Co jsou dluhopisy?

Dluhopisy jsou cenné papíry obchodovatelné na burze cenných papírů. Na rozdíl od akcí, které se na kapitálových trzích dají také koupit, není pro investora hlavním cílem a měřítkem výnos z pohybu kurzu dluhopisu, ale výška pravidelných úroků, k jejichž platbě se přímo v textu dluhopisu jeho vydavatel zavázal. Úroky jsou vypláceny až do konce platnosti […]

Jak vycházejí svátky 2016 v Česku

Pátky 13.-tého v roce 2016 a přestupný rok: Rok 2016 je přestupný rok a tak nám v únoru přibude jeden pracovní den navíc: pondělí 29. únor 2016 Pro pověrčivé na pátek třináctého mám dobrou zprávu. V roce 2016 nás čeká pouze jeden pátek a to v květnu: 13.5.2016 pátek třináctého …. a to iu našich […]

Kdy zaměstnanec neplatí sociální pojištění ze mzdy?

Pojistné na sociální pojištění zaměstnance se skládá z: nemocenského pojištění starobního pojištění invalidního pojištění pojištění v nezaměstnanosti Pojištění v nezaměstnanosti neplatí poživatel starobního důchodu, předčasného starobního důchodu, poživatel invalidního důchodu se „70-ti procenty“ (tj jejichž schopnost vykonávat výdělečnou činnost poklesla o více než 70%) poživatel invalidního důchodu s Dovršení důchodovým věkem   Pojistné na invalidní […]

Jak probíhá kontrola kolektivního investování a jaké jsou kontrolní mechanismy?

Podílové fondy jsou stále více oblíbené nejen pro své základní ekonomické funkce, ale i pro vysoký stupeň bezpečnosti investovaných finančních prostředků. Pravidla pro zakládání a obhospodařování fondů jsou stanoveny zákonem č. 594/2003 Zz o kolektivním investování. Dodržováním tohoto zákona i dalších zákonů a předpisů je zajištěno celým systémem kontrolních mechanismů, které mají za úkol zajišťovat, […]

Víte, co je podílový fond?

Problematiku investování do podílových fondů upravuje zákon č. 594/2003 Zz o kolektivním investování. Podle tohoto zákona se podílovým fondem rozumí společný majetek podílníků. Tento majetek je sebrán správcovskou společností, která vydává podílové listy a investuje do tohoto majetku. Správcovská (investiční) společnost prodává podílové listy fyzickým ale i právnickým osobám. Jednodušší to můžeme říci i tak, […]

Obchodujete s akciemi?

Riziko vs. výnos vs. likvidita Pokud stojí investor před otázkou, do jakých aktiv investovat své volné finanční zdroje, měl by vždy zohlednit základní navzájem propleteny faktory, kterými jsou výnos, riziko a likvidita daného aktiva . Mluvíme o tzv. magickém trojúhelníku . Magičnost trojúhelníku spočívá v tom, že za snahou o dosažení nejlepšího výsledku na jednom […]

Koupě pozemku: Příprava je základ úspěchu

Pokud se plánujete stát šťastným majitelem rodinného domu přesně podle svých představ, prvním krokem bude pravděpodobně koupě stavebního pozemku. Pokud již plánujete na jaře se stavbou začít, v zimním období se můžete věnovat vyřizování potřebných formalit. V případě, že se chcete spolehlivě vyhnout komplikacím, měl by vás detailně zajímat stav pozemku, jeho vlastnické vztahy, nejrůznější […]

Snižte si daň z příjmu! Využijte daňové zvýhodnění: nezdanitelná část ZD na manželku

Snížit svou daňovou povinnost si můžete o desítky eur, když si uplatníte nezdanitelné části základu daně, daňový bonus, snížení základu daně o příspěvky na důchodové pojištění nebo o zaměstnaneckou prémii. Pokud žijete v jedné domácnosti s manželkou nebo manželem, který nemá žádné nebo jen minimální příjmy, mohli byste si snížit váš základ daně o další […]

Způsob chování a jednání s lidmi ovlivňuje podnikání

Způsoby chování a jednání jednoznačně ovlivňují i úspěchy nebo neúspěchy v podnikání a opačně. Obě sféry jsou úzce propojeny a působí na sebe. Přílišná dravost, tvrdost a snaha prosadit se všemi prostředky k úspěchu nevedou. Stejně zhoubné může být i autoritářské jednání a nepochopení vůči druhým. Je potřeba vždy aktivně hledat, hlídat a udržovat si rovnovážný přístup k životu, podnikání i ke svému okolí. Pokud s naší firmou není něco […]

Co se vlastně stane, pokud nechcete platit daně?

„Minulý rok jsem se snažil podat své daně z Turbo dani, nicméně, když to přišlo až do konce, to mi řekl, že jsem dlužil 800 dolarů na státu a 900 dolarů federálně. Neměl jsem peníze, pak [a] po velmi dlouhé a stresující rok neustále odkládali tento problém kvůli jiné problémy jsem teď panikařit. Co mám […]

Kontakt

Finance, banky, půjčky, pojištění © 2014