CestaFinancemi.cz

Finance, banky, půjčky, pojištění

Víte, co je podílový fond?

2-Jak_vybrat_fond_640x400

Problematiku investování do podílových fondů upravuje zákon č. 594/2003 Zz o kolektivním investování.

Podle tohoto zákona se podílovým fondem rozumí společný majetek podílníků. Tento majetek je sebrán správcovskou společností, která vydává podílové listy a investuje do tohoto majetku.

Správcovská (investiční) společnost prodává podílové listy fyzickým ale i právnickým osobám.

Jednodušší to můžeme říci i tak, že skupina lidí s podobnými investičními cíli „sdruží“ své prostředky a svěří jejich profesionálnímu správci tzv. investiční společnosti. Tedy nakoupí podílové listy, které reprezentují její majetková práva na podílovém fondu.

67-256-podilovy-fond

Správcovská společnost pak investuje získané prostředky ( z prodeje podílových listů ) do různých cenných papírů a nástrojů peněžního trhu. Fond tedy tvoří soubor (portfolio) akcií, dluhopisů a jiných finančních nástrojů, který je společným majetkem skupiny investorů – podílníků.

Takto vytvořený majetek obhospodařuje správcovská společnost pod svým jménem na účet jednotlivých investorů , tedy podílníků. U každé fondu jsou obvykle stanové minimálně částky pro investování .

Podilovy_fond-125347908661558

Výhodou investování do podílových fondů   je rozložení investičního rizika, které je dáno tím, že investiční společnosti nakupují velký počet různých cenných papírů a tím snižují riziko vysoké ztráty, která může vzniknout při individuálním investování.

Fond umožňuje investovat bez studia a sledování kapitálových trhů, protože společnost obhospodařující fond disponuje odbornými znalostmi a informacemi, které umožňují kvalifikované a rychlé investiční rozhodnutí.

Praktické rady

Kontakt

Finance, banky, půjčky, pojištění © 2014