CestaFinancemi.cz

Finance, banky, půjčky, pojištění

Snižte si daň z příjmu! Využijte daňové zvýhodnění: nezdanitelná část ZD na manželku

Snížit svou daňovou povinnost si můžete o desítky eur, když si uplatníte nezdanitelné části základu daně, daňový bonus, snížení základu daně o příspěvky na důchodové pojištění nebo o zaměstnaneckou prémii.

Pokud žijete v jedné domácnosti s manželkou nebo manželem, který nemá žádné nebo jen minimální příjmy, mohli byste si snížit váš základ daně o další nezdanitelnou položku.

Kromě toho, že žijete s manželkou nebo manželem (dále jen „manželkou“) v jedné domácnosti , musí být splněna ještě alespoň jedna z následujících podmínek:

  • manželka se v roce 2014 starala o vyživované nezletilé dítě žijící s poplatníkem v domácnosti,
  • nebo v roce 2014 pobírala manželka peněžitý příspěvek na opatrování,
  • nebo byla v roce 2014 zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání,
  • nebo je považována za občana se zdravotním postižením, případně s těžkým zdravotním postižením.

Pokud manželka splňuje alespoň jednu z těchto podmínek, může si poplatník snížit základ daně k dani z příjmů.

Nezdanitelná část základu daně na manželku se však vztahuje pouze na příjmy z tzv. aktivně vykonávané práce. Poplatník si může snížit základ daně z příjmu, který získal buď ze závislé činnosti nebo z podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 5 a § 6 zákona o dani z příjmů).

V případě, že by měl poplatník pouze tzv. pasivní příjmy (§7-9 zákona o dani z příjmů), na tyto si nezdanitelnou část základu daně na manželku uplatnit nemůže.

dane_usetrit_priznani-1

Výpočet nezdanitelné části základu daně na manželku

Pokud manželka splní výše uvedené podmínky, může si poplatník uplatnit nezdanitelnou část základu daně na manželku avšak také nemusí. V případě, že manželčin příjem v roce 2014 byl vyšší než 105 382Kč, bude totiž částka této nezdanitelné části nulová.

Proto je pro poplatníka výhodnější si nezdanitelnou část základu daně na manželku vůbec nepoužít.

Nezdanitelná část základu daně na manželku z příjmů v roce 2014

Pokud manželka splňuje výše uvedené podmínky pouze jeden nebo několik kalendářních měsíců v roce 2014, může si poplatník za každý měsíc uplatnit 1/12 částky nezdanitelné části ZD * na manželku.

Pokud je základ daně poplatníka nižší nebo roven 970 398 Kč, je nezdanitelná část základu daně na manželku ve výši 105 382 Kč, jestliže manželka neměla žádný příjem.

Pokud manželka dosáhla v roku 2014 nějaké příjmy, odečte se jejich úhrn od výšky nezdanitelné části ZD na manželku.

Na manželku, jejíž příjmy byly vyšší než 105 382 Kč, si poplatník uplatní nulovou nezdanitelnou část základu daně.

Pokud poplatník dosáhne základ daně vyšší než 970 398 Kč, vypočítává se nezdanitelná část ZD * na manželku podle vzorce:

347 982 – (¼ZD poplatníka) – příjem manželky

V případě, že by tato částka byla nižší než nula, nezdanitelná část základu daně na manželku se rovná nule.

Co (ne) patří do příjmů manželky

Mezi příjmy manželky se započítává jakýkoliv příjem, i když je od daně z příjmů osvobozen. Patří sem i dávky ze zdravotního a sociálního pojištění, které jsou považovány za náhradu příjmu.

Jako příjem manželky se počítá také:

mateřské,
nemocenské dávky,
všechny druhy důchodů,
výhry apod.

detske-ruce-mince-400
Mezi příjmy manželky nepatří:

zaměstnanecká prémie,
daňový bonus
zvýšení důchodu pro bezmocnost
státní sociální dávky:
porodné,
příplatek k porodného,
příspěvek rodičům, kterým se současně narodily tři nebo více dětí nebo kterým se v průběhu dvou let opakovaně narodila dvojčata nebo více dětí současně,
příspěvek na pohřeb,
rodičovský příspěvek,
přídavek na dítě,
příplatek k přídavku na dítě,
vánoční příspěvek důchodcům,
příplatek k důchodu politickým vězňům.

* Základ daně

 

Pro více info se podívejte zde

Kontakt

Finance, banky, půjčky, pojištění © 2014