CestaFinancemi.cz

Finance, banky, půjčky, pojištění

Koupě pozemku: Příprava je základ úspěchu

Pokud se plánujete stát šťastným majitelem rodinného domu přesně podle svých představ, prvním krokem bude pravděpodobně koupě stavebního pozemku. Pokud již plánujete na jaře se stavbou začít, v zimním období se můžete věnovat vyřizování potřebných formalit.

V případě, že se chcete spolehlivě vyhnout komplikacím, měl by vás detailně zajímat stav pozemku, jeho vlastnické vztahy, nejrůznější omezení a připojenost na inženýrské sítě. Ačkoliv se to na první pohled nezdá, výběr vhodného pozemku je jednou z těch věcí, které nejvýrazněji ovlivní stavbu nového domu a jeho následné užívání.

Vhodnou základnou pro dobré rozhodnutí je rodinná porada o tom, jak by měl vysněný dům vypadat a kde by měl stát – vyberte si vhodnou lokalitu, určíte si umístění reality na pozemku, jeho tvar a orientaci. Po tom, co si ideální pozemek vyhlédnete, následuje několik formalit, které vám pomohou úspěšně uzavřít smlouvu i předejít nepříjemným překvapením.

house

1. List vlastnictví

Prověřením aktuálního listu vlastnictví na on-line katastrálním portálu získáte přesnou identifikaci vyhlédnutého pozemku. Obsahuje označení parcely, její rozlohu a druh pozemku. Další důležitou informací je v jakém registru je pozemek evidován, počet jeho vlastníků a také evidence tiarch spojených s vlastnictvím dané nemovitosti.

2. Pozemkový úřad

Pokud zjistíte, že vyhlédnutý pozemek není v listu vlastnictví označen jako stavební ale jako zemědělský pozemek, bude situace o něco komplikovanější. Při změně jiných druhů pozemků, jako jsou vinice, orná půda, zahrady či ovocné sady na ostatní nebo zastavěnou plochu musíte žádat pozemkový úřad o vynětí ze zemědělského půdního fondu. Formulář je uveden na webu příslušného úřadu. Mimo jiné budete potřebovat originál výpisu z listu vlastnictví a katastrální mapu (kolek za 8 eur), geometrický plán na vynětí pozemku ve dvou vyhotoveních, projektovou dokumentaci atd. Za vydání rozhodnutí se platí 33 eur, za vydání stanoviska jsou to 3 eura.

3. Místní úřad

Dalším krokem je prověření, zda je možné na daném pozemku stavět. Oficiální informace získáte na místním (obecním) úřadě, kde předložíte žádost o územně plánovací dokumentaci a příp. io územně podmínky. Na základě toho zjistíte, jaký je účel daného pozemku, regulace (např. Zastavěnost v procentech, počet podlaží, výška hřebene, římsy, tvar střechy či materiál atd.), Termíny týkající se pozemku či jeho právní zatížení (zástavní právo, věcné břemeno).

pen

4. Uzavření smlouvy

Pokud místní úřad vaší žádosti vyhoví, následuje uzavření smlouvy. Tato fáze většinou začíná ústní rezervací vyhlédnutého pozemku – do ukončení 2-3 denní lhůty je nutné potvrdit svůj zájem o koupi nemovitosti podpisem Rezervační smlouvy. Závazná rezervace vznikne podpisem Rezervační smlouvy a zaplacením rezervační zálohy, která je součástí kupní ceny nemovitosti. Pokud však od ní z vlastní vůle odstoupíte, rezervační poplatek propadá.

Nejdůležitější akt – kupní smlouva – se podepisuje po doplacení celé kupní ceny. Okamžitě po jejím podpisu bude příslušnému pozemkovému úřadu doručen návrh na řízení ve věci vkladu vlastnického práva ve váš prospěch. Můžete si vybrat buď běžný vklad, který podle zákona trvá 30 dní (poplatek 2.000, -Kč), běžně se však stává, že Katastrální kvůli množství návrhů nestihne vklad vyřídit včas.Výhodnější možností je proto zrychlený vklad do 15 dnů (poplatek 8.000, – Kč) – v tomto případě obvykle k žádným průtahům nedochází. Vlastníkem pozemku se stáváte po povolení vkladu vlastnického práva a po jeho zápisu do katastru nemovitostí.

Koupě pozemku.

Kontakt

Finance, banky, půjčky, pojištění © 2014