CestaFinancemi.cz

Finance, banky, půjčky, pojištění

Kdy zaměstnanec neplatí sociální pojištění ze mzdy?

Pojistné na sociální pojištění zaměstnance se skládá z:
 • nemocenského pojištění
 • starobního pojištění
 • invalidního pojištění
 • pojištění v nezaměstnanosti
 • Pojištění v nezaměstnanosti neplatí

 • poživatel starobního důchodu, předčasného starobního důchodu,
 • poživatel invalidního důchodu se „70-ti procenty“ (tj jejichž schopnost vykonávat výdělečnou činnost poklesla o více než 70%)
 • poživatel invalidního důchodu s Dovršení důchodovým věkem
 •  
  pojištění1

  Pojistné na invalidní pojištění neplatí

 • zaměstnanec, který je důchodově pojištěn po přiznání starobního nebo předčasného starobního důchodu
 • poživatel výsluhový důchodu a dovršil důchodový věk
 • Těmto zaměstnancům se ze mzdy odvádí pouze pojistné na nemocenské a důchodové pojištění. Díky tomu mají vyšší čistou mzdu. Vypočtěte si výši vaší čisté mzdy v naší mzdové kalkulačce.

  Pojistné na nemocenské pojištění, důchodové pojištění a pojistné na pojištění v nezaměstnanosti nemusí zaměstnanec platit:

 • během pobírání mateřské
 • během „ošetrovačky“, nejvíce devět dní
 • během pracovní neschopnosti
 • během pobírání rehabilitačního a rekvalifikačního
 • pokud má omluvenou nepřítomnost v práci z důvodu účasti na stávce.
 • Kontakt

  Finance, banky, půjčky, pojištění © 2014