CestaFinancemi.cz

Finance, banky, půjčky, pojištění

Investice

Co jsou dluhopisy?

Dluhopisy jsou cenné papíry obchodovatelné na burze cenných papírů. Na rozdíl od akcí, které se na kapitálových trzích dají také koupit, není pro investora hlavním cílem a měřítkem výnos z pohybu kurzu dluhopisu, ale výška pravidelných úroků, k jejichž platbě se přímo v textu dluhopisu jeho vydavatel zavázal. Úroky jsou vypláceny až do konce platnosti […]

Jak probíhá kontrola kolektivního investování a jaké jsou kontrolní mechanismy?

Podílové fondy jsou stále více oblíbené nejen pro své základní ekonomické funkce, ale i pro vysoký stupeň bezpečnosti investovaných finančních prostředků. Pravidla pro zakládání a obhospodařování fondů jsou stanoveny zákonem č. 594/2003 Zz o kolektivním investování. Dodržováním tohoto zákona i dalších zákonů a předpisů je zajištěno celým systémem kontrolních mechanismů, které mají za úkol zajišťovat, […]

Víte, co je podílový fond?

Problematiku investování do podílových fondů upravuje zákon č. 594/2003 Zz o kolektivním investování. Podle tohoto zákona se podílovým fondem rozumí společný majetek podílníků. Tento majetek je sebrán správcovskou společností, která vydává podílové listy a investuje do tohoto majetku. Správcovská (investiční) společnost prodává podílové listy fyzickým ale i právnickým osobám. Jednodušší to můžeme říci i tak, […]

Obchodujete s akciemi?

Riziko vs. výnos vs. likvidita Pokud stojí investor před otázkou, do jakých aktiv investovat své volné finanční zdroje, měl by vždy zohlednit základní navzájem propleteny faktory, kterými jsou výnos, riziko a likvidita daného aktiva . Mluvíme o tzv. magickém trojúhelníku . Magičnost trojúhelníku spočívá v tom, že za snahou o dosažení nejlepšího výsledku na jednom […]

Koupě pozemku: Příprava je základ úspěchu

Pokud se plánujete stát šťastným majitelem rodinného domu přesně podle svých představ, prvním krokem bude pravděpodobně koupě stavebního pozemku. Pokud již plánujete na jaře se stavbou začít, v zimním období se můžete věnovat vyřizování potřebných formalit. V případě, že se chcete spolehlivě vyhnout komplikacím, měl by vás detailně zajímat stav pozemku, jeho vlastnické vztahy, nejrůznější […]

Proč si pojistit život

Životní pojištění obecně poskytuje finanční zajištění pro události, kterým člověk sám nemůže předejít. Mnohdy ovlivníme vývoj událostí naším chováním a tím, že se snažíme události předvídat, často ale je ale nad naše síly ovlivnit veškeré dění okolo nás a vyhnout se tak nechtěné události. Často využívaným životním pojištěním je flexibilní životní pojištění. V praxi flexibilní životní […]

Ready-made společnosti mají své výhody

Při založení společnosti v České republice mámě na výběr ze tří druhů společností. Jedná se o akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným a o Evropské akciové společnosti. Pro veškeré administrativní kroky spojené se založením společnosti je třeba několika týdnů, kdy proběhne splacení základného kapitálu, určí se konkrétní předmět podnikání a proběhne registrace k dani z příjmu právnických osob. Průměrně […]

Možnosti financování studia MBA

Zkratkou MBA je označovaný titul Master of Bussines Administration. MBA patří mezi postgraduální vysokoškolské programy, věnující se studiu v oblasti managementu. MBA studium je určeno pouze uchazečům, splňující konkrétní kritéria. Mezi základní podmínky pro studium MBA patří vysokoškolské vzdělání a manažerská praxe. Obecně je studium MBA vnímáno jako standardní kvalifikace manažerů a je určeno zejména pracovníkům ve […]

Kontakt

Finance, banky, půjčky, pojištění © 2014